Bioenergi

kolo-1

Skog-kompaniet - er et skogsentreprenørforetak som er spesialister på skogrydding langs veg, jernbane og på anlegg.

kolo-1

Skog-kompaniet - har skogsarbeidere, maskinførere, konsulenter og et nettverk av underleverandører.

kolo-1

Skog-kompaniet - utfører konsulenttjenester innenfor skogbruk.

Vi leverer skogsflis til fjernvarmeanlegg og biokraftverk i Midt-Norge og Midt-Sverige. Gjennom samarbeidspartnere har vi tilgang til ulike typer flishoggere. Foruten levering av flis til fyringsformål har vi også levert flis til bruk i storfefjøs og komposteringsanlegg.