Nyheter

HMS-dag i Surnadal (15. 06. 2012)

Skog-kompaniet har hatt fagdag i Surnadal for alle medarbeidere der det ble satt fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet). Dagen ble gjennomført i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste Midtnorsk HMS-senter. Førstehjelpskurs ble holdt. Skog-kompaniet har hatt fagdag i Surnadal for alle medarbeidere der det ble satt fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet). Dagen ble gjennomført i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste Midtnorsk HMS-senter. Førstehjelpskurs ble holdt. Skog-kompaniet har hatt fagdag i Surnadal for alle medarbeidere der det ble satt fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet). Dagen ble gjennomført i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste Midtnorsk HMS-senter. Førstehjelpskurs ble holdt.

Skog-kompaniet har hatt fagdag i Surnadal for alle medarbeidere der det ble satt fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet). Dagen ble gjennomført i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste Midtnorsk HMS-senter. Førstehjelpskurs ble holdt. Skog-kompaniet har hatt fagdag i Surnadal for alle medarbeidere der det ble satt fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet). Dagen ble gjennomført i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste Midtnorsk HMS-senter. Førstehjelpskurs ble holdt. Skog-kompaniet har hatt fagdag i Surnadal for alle medarbeidere der det ble satt fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet). Dagen ble gjennomført i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste Midtnorsk HMS-senter. Førstehjelpskurs ble holdt.