Nyheter

Kesla flishogger (01. 08. 2013)

Skog-kompaniet har kjøpt Kesla flishogger. Denne blir brukt i kombinasjon med traktor og kran (Valtra N142). Flishoggeren blir primært benytta til flising av hogstavfall ved arbeid langs veg. Hoggeren har relativt stor kapasitet og kan også benyttes til produksjon av brenselflis og strøflis.