Nyheter

Kontrakt med Statens vegvesen (23. 02. 2016)

Kontrakten gjelder skogrydding på Rv 70 Tingvoll-Meisingset, og har en verdi på 1 392 440 kr. Arealet som skal ryddes er 276 800 m2.

 

http://www.driva.no/nyheter/2016/02/23/Kontrakt-til-lokalt-firma-12194830.ece