Maskiner og utstyr

kolo-1

Skog-kompaniet - er et skogsentreprenørforetak som er spesialister på skogrydding langs veg, jernbane og på anlegg.

kolo-1

Skog-kompaniet - har skogsarbeidere, maskinførere, konsulenter og et nettverk av underleverandører.

kolo-1

Skog-kompaniet - utfører konsulenttjenester innenfor skogbruk.

Skog-kompaniet har firmabiler og nødvendig manuelt og motorisert utstyr for skogsarbeid. I tillegg til egne maskiner leier vi inn maskinkapasitet fra underleverandører ved behov.

Dette er maskinene vi har:

Hogstmaskin Ponsse Ergo med hogstaggregat og klippaggregat.

Hogstmaskin/lassbærer (kombimaskin) Ponsse Buffalo Dual med hogstaggregat og tømmergrip.

Valtra N142 traktor med Cranab kran og Kesla flishugger.

Valtra 6850 traktor med Cranab kran og tømmervogn med heltrekasse.

Valmet 911 hogstmaskin

Scania semitrailer med klippaggregat og flishugger


Ponsse Ergo med sagblad

Valtra 6850 med Farmi 260 flishugger

Valtra N142 med Kesla flishugger

Spesialbygd semitrailer for skogrydding langs veg

Ponsse Ergo og Ponsse Dual