Nyheter

Nye eiere i Skog-kompaniet (10. 05. 2013)

Ura Holding AS, Alsco AS og Krogset Veg og Miljø AS er nye eiere i Skog-kompaniet AS i Surnadal. Tre av de opprinnelige eierne i selskapet fortsetter som aksjonærer. Ura Holding AS eies av Arvid Gjerde i Innfjorden, kjent for mange gjennom logoen GJERDE på biler og utstyr som arbeider med rekkverk langs norske veier. Alsco AS er et investeringsselskap med base i Vikebukt. Krogset Veg og Miljø AS har i flere år drevet virksomhet som ikke er ulikt det Skog-kompaniet AS har drevet med.

Skog-kompaniet AS er et selskap med forretningsadresse i Surnadal på Nordmøre. Selskapet driver i hovedsak med rydding av skog langs offentlige veier, men har også et utstrakt samarbeid med bl.a. Statnett om skogfaglige spørsmål i samband med anlegg og utbygginger.

Å kunne presentere norsk natur og kulturlandskap langs norske veier på en ryddig og fin måte, tror vi blir svært viktig framover. Det satses aktiv på å hindre at skog og kratt skal ta «overhånd» og hindre utsikt og være en fare for trafikken. Skog-kompaniet AS ønsker framover å bli en betydelig aktør i markedet for slik virksomhet.