Nyheter

Nytt stort oppdrag (01. 08. 2015)

I sommer ble ny kontrakt med Veidekke underskrevet. Den gjelder skogrydding i vegens frie rom på kontraktene Ålesund og Indre Sunnmøre, og varer til 2019. I den forbindelse har vi bygd om Elkær grensag som nå kan monteres på Ponsse Ergo hogstmaskin.