Om oss

kolo-1

Skog-kompaniet - er et skogsentreprenørforetak som er spesialister på skogrydding langs veg, jernbane og på anlegg.

kolo-1

Skog-kompaniet - har skogsarbeidere, maskinførere, konsulenter og et nettverk av underleverandører.

kolo-1

Skog-kompaniet - utfører konsulenttjenester innenfor skogbruk.

maskiner

Skog-kompaniet AS er et selskap etablert i 2006, med forretningsadresse i Surnadal på Nordmøre. Selskapet driver i hovedsak med rydding av skog langs offentlige veger, men driver også konsulentvirksomhet med fokus på skogfaglige spørsmål i samband med anlegg og utbygginger.

I 2013 kom nye eiere inn i selskapet, og Krogset Veg og Miljø AS ble Skog-kompaniets datterselskap.

Å kunne presentere norsk natur og kulturlandskap langs norske veier på en ryddig og fin måte, tror vi blir svært viktig framover. Det satses aktivt på å hindre at skog og kratt skal ta «overhånd» og hindre utsikt og være en fare for trafikken. Skog-kompaniet AS ønsker framover å bli en betydelig aktør i markedet for slik virksomhet.