Referanseprosjekter

kolo-1

Skog-kompaniet - er et skogsentreprenørforetak som er spesialister på skogrydding langs veg, jernbane og på anlegg.

kolo-1

Skog-kompaniet - har skogsarbeidere, maskinførere, konsulenter og et nettverk av underleverandører.

kolo-1

Skog-kompaniet - utfører konsulenttjenester innenfor skogbruk.

 • Avskoging av nytt boligområde i Ålesund for Planor Bolig AS
 • Skogrydding før oppgradering og asfaltering av Fv 104 Solnørdalen - Skodje, for UFO Entreprenør AS
 • Skogrydding ved utbedring av Fv 714 i Snillfjord, for Statens vegvesen
 • Utarbeidelse av skjøtselsplan for hogst og utkjøring i naturreservat, for Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Utsiktsrydding langs turistveg Bud - Kårvåg (Atlanterhavsvegen) for Mesta Drift AS
 • Skogrydding av kraftlinjegate ved nyetablering av linje for NTE Entreprise AS
 • Skogrydding i utbyggingsområde i Øksenvågen, Averøy, for KBBL Bygg AS
 • Skogrydding av trasé for kraftrørgate for Bele kraftverk
 • Analyse av skogen i Rønningslia, Oppdal, konsulentoppdrag for Oppdalstoppen 880 AS
 • Konsulenttjenester i "prestegårdseiendommer", Opplysningsvesenets fond
 • Konsulent- og taksttjenester for Statnett ved bygging av linje Sima - Samnanger i Hardanger
 • Konsulentoppdrag ifm. eiendomstvist/rettssak
 • Skogrydding ved Surna elv (flomverntiltak) for Statkraft
 • Skogrydding før bygging av ny Ev 39 Knutset - Høgset for Johs. J. Syltern AS
 • Skogrydding og krattknusing langs Røv skogsveger i Surnadal
 • Skogrydding (vegvedlikehold) i funksjonskontrakt 1506 for Kolo veidekke (Nordmøre)